Vi utvecklar sälj- och marknadsfunktionen för uthållig tillväxt

Insikter, rådgivning och genomförande för ägare, styrelser och ledning

Vi skapar hållbar och lönsam tillväxt genom rådgivning, utförande och utbildning baserat på vår Smarketing-expertis. Våra erfarenheter kommer från ledning, försäljning och marknadsföring i tillväxtbolag. Det är kritiskt att förstå hur sälj och marknadsfunktionen fungerar utifrån ett ägare- och styrelseperspektiv. Hur väl stämmer siffrorna med verkligheten och hur väl rustad är man för att kunna driva tillväxt?

Det här är vi i Smarkitgruppen

 • Lina Tjerneld

  Rådgivare Sälj & Marknad

 • Jeanette Anttila

  Rådgivare Styrelse och ledning inom säljstrategi och exekvering

 • Andreas Wickell

  Rådgivare försäljning och entreprenörskap

 • Andréas Pettersson

  Rådgivare BI/analys inom sälj och marknad

 • Rasmus Dorsch

  Rådgivare inom verksamhetsstrategi och exekvering