Smarkit Invest

Smarkit Invest är ett investmentbolag som primärt investerar i bolag i tidig fas med en tydlig tillväxt agenda.

Vårt engagemang innebär att vi tar en aktiv roll som ägare och rådgivare i våra bolag.

Våra investeringar: