Smarketing

Vad är Smarketing?

Smarketing handlar om att föra samman och samordna ett företags sälj och marknadsinsatser.

Syftet är att sälj och marknadsfunktionerna ska ha ett gemensam integrerat tillvägagångssätt. Studier från Harvard och McKinsey visar att jobbar man på det här sättet så leder det till dubbelsiffrig tillväxt.

Både sälj och marknadsföring behövs för att ett företag ska bli framgångsrikt. Marknad tänker mer långsiktigt. Sälj agerar mer kortsiktigt. Marknad fokuserar på strategi och teori. Sälj på taktik och praktik. Grunden till en framgångsrik Smarketing-process är att ha en förståelse för varandras huvuduppgifter och vad respektive team tillför den totala bilden. 

Gemensamma mål är ett första steg och därefter gemensamma incitament kopplade till målen. Uppföljning är a och o för att utvecklas. Teamen ska inte bara prata med varandra utan ska dessutom prata samma språk, system, siffror och processer.