För ledningen

För företagsledningen som ska exekvera på strategin är det viktigt att skapa en verksamhetsplan och sedan ha rätt kompetenser för att kunna genomföra den.

För att företaget skall nå sina tillväxtmål är det självklart att det finns en affärsplan där sälj och marknad är del av tillväxtmotorn. Vi tror på människa, process och system - i den ordningen. 

Om allt det här redan finns på plats rent teoretiskt är det bara utförandet kvar…eller?? Viktigast för utförandet är rätt kompetenser, kapabiliteter och teamsammansättning för att möta teorin i verkligheten.

De flesta bolag har en sälj- och marknadsplan och arbetar redan i ett antal stödsystem. Men de flesta bolag behöver också hjälp med att ställa om sitt arbetssätt för att arbeta utifrån kundens köpresa. Slaget om kunden vinner den som bäst kan möta kundens behov genom att svara på de frågor kunden har, när den vill ha svar och där den vill ha svar. Kunden bryr sig inte om ifall den pratar med sälj, marknad eller produktavdelningen, den vill ha en upplevelse av tjänsten vi kan hjälpa den med.

Vi arbetar som rådgivare och med operativt genomförande för att stödja hållbar tillväxt. Vi arbetar också med coaching utifrån erfarenhet och en välbeprövad metodik med VD, sälj och marknadsfunktionen.

Våra tjänster för ledningen 

Nuläge och rådgivning kring att nå önskat läge 

Rådgivning sälj & marknadsfunktion

Coaching av nyckelmedarbetare

Interim uppdrag