Sälj och Marknadsfunktionen

Sälj och marknad är under stor förändring och har varit så de senaste 5-8 åren. Det finns några supertrender som är mer tongivande än andra.

Digitaliseringen innebär nya verktyg och förutsättningar för att arbeta med sälj och marknad. Men det är även generationsskifte som driver på förändringen. Vi behöver bli mer relevanta för våra kunder och förstå dem på ett bättre sätt för att leverera ett högre värde. Detta är en förändring som alla företag behöver gå igenom. Kundens köpresa och upplevelse av vårt erbjudande står i centrum för vårt arbetssätt.

Med lång och bred erfarenhet från operativt sälj- och marknadsarbete, som ledare av både små och stora organisationer där vi byggt sälj- och marknadsteam vet vi vad det krävs för att lyckas.

Med Smarkits metodik tar vi fram en nulägesbild för att sedan skapa en förändringsplan som vi sedan är med och levererar på. Vi genomför en leverans inom sälj och marknadsledning för att driva på omställningen och rusta företaget inför dagens och framtidens marknad. Vi lägger grunden och skapar rätt arbetssätt kopplat till rätt kapabiliteter som i slutänden resulterar i bättre tillväxt.

Våra tjänster för sälj- och marknadsfunktionen 

Nuläge och rådgivning kring att nå önskat läge 

Rådgivning sälj & marknadsfunktion

Coaching av nyckelmedarbetare

Interim uppdrag