Andréas Pettersson

Rådgivare BI/analys inom sälj och marknad

Andréas arbetar som rådgivare inom Business Intelligence och Analytics och mer specifikt specialiserad på ledning, sälj och marknad. Hans arbetssätt är väldigt pragmatiskt, leverantörsoberoende och inriktat på att lösa affärens utmaningar


Kompetensområden:

  • Best practice BI/Analytics för sälj och marknad
  • Nyckeltal och att designa mätmodeller  
  • Koppla ihop hela verksamheten med siffror - från styrelserummet ner till de operativa enheterna 
  • Skapa en datadriven kultur i snabbväxande organisationer