Andreas Wickell

Rådgivare försäljning och entreprenörskap

Andreas är en driven entreprenör och har lång bakgrund inom internationell försäljning i små start-ups och i stora globala organisationer.

Andreas är oerhört resultatorienterad och arbetar pragmatiskt och hands-on som rådgivare med fokus på tillväxt och resultat.

Kompetensområden

  • Entreprenörskap
  • Sälj
  • Verksamhetsstyrning och ledning
  • Strategi 
  • Förändringsledning 
  • Analys