Lina Tjerneld

Rådgivare Sälj & Marknad

Lina har lång erfarenhet inom såväl försäljning som marknadsföring. Hennes passion är kraften i ett enat sälj och marknad och den skillnad detta kan göra för organisationens resultat och konkurrenskraft. Med sin erfarenhet inom komplex B2B försäljning och marknadsföring har hon själv varit med om skiftet och sett hur försäljningen flyttat mer och mer till digitala forum. Idag coachar hon ledningsgrupper såväl som enskilda individer till att växla om och nyttja den digitala arenan för en mer lönsam och hållbar tillväxt.

Kompetens

  • Sälj, strategi och genomförande 
  • Marknad, strategi och genomförande
  • Inbound Marketing och Marketing Automation
  • Datadriven verksamhetsstyrning - att realisera nyckeltal och KPI:er
  • Ledning
  • Kommunikation