Sälj + Marknad=Smarketing

Utan försäljning har du inget företag. Och utan marknadsföring har du ingen försäljning.

 Sälj och marknad är avgörande för framgångsrikt företagande. Det går före allt. Smarketing handlar om att föra samman och samordna sälj- och marknadsinsatserna. De två disciplinerna kan inte fungera utan varandra. För att uppnå organisk tillväxt finns det ingen genväg. Du måste jobba strategiskt med sälj och marknad. Idag råder det ingen tvekan om att affären flyttat in i styrelserummet. Försäljning och marknadsföring är i strategisk spotlight. Vad ligger bakom denna trend? Vad tror du?