Sales is the New Board Room Black

Idag råder det ingen tvekan om att affären flyttat in i styrelserummet. Försäljning och marknadsföring är i strategisk spotlight. Vad ligger bakom denna trend?

Det  moderna styrelsearbetet idag innebär att styrelseledamöter förväntas ha relevant operativ bakgrund och kompetens för att kunna vara sparringpartners åt VD och Ledning.

Tillväxtbolag idag är barn av data - de är vana vid att hantera siffror, styra och utvärdera bolaget löpande med hjälp av data. Detta sammantaget gör att företagsledningen förväntar sig att även styrelsen kan skapa sig insikter från företagets data om affären.

Parallellt med det nya styrelseklimatet visar flera undersökningar bland annat från McKinsey och Gartner att de högpresterande bolagen i allt högre utsträckning har en kommersiellt kunnig VD som har insikt och kunskap i transformationen inom försäljning och marknadsföring.

I korthet gör hyperkonkurrens, starkt förändrat b2b kundbeteende, den enorma explosionen av data samt en uppsjö av moderna digitala verktyg som följer både kunden och säljare att allt fler företag inser konkurrensfördelen med att fokusera på att göra den organiska försäljningen både skalbar och förutsägbar.


Försäljning är därmed en viktig strategisk fråga för de företag som inser vilka möjligheter som öppnar sig när de överger den traditionella synen att “försäljning är en konstart”. I den traditionella synen knyts framgång till specifika individer mer än till ett processtänkande. Det här är väldigt gamla sanningar. Idag går det att förutse försäljningsresultat och satt kala en säljstyrka på ett helt annat sätt än någonsin tidigare.