Hur träffsäker är en Commercial Due Dilligence?

Hur vet man att en eventuell investering är en bra produkt/tjänst i verkligheten?

I takt med de snabba förändringarna som sker med hjälp av digitalisering skapas det många nya möjligheter och till och med nya typer av ekonomier. Idag kan alla få sina drömmar testade med hjälp av till exempel crowdfunding, affärsänglar, investerare med flera aktörer. Detta har också inneburit att fler människor idag är villiga att investera i nya idéer istället för att ha pengarna placerade på banken.

Jag var tidigare i veckan på ett inspirerande föreläsning och mingel med en grupp affärsänglar där en mycket rutinerad investerare pratade om vikten av att göra sin hemläxa innan man går in i en ny investering, det vill säga att göra en grundlig Due Diligence.

Vår erfarenhet utifrån de dialoger vi har haft med olika advokatfirmor, Private Equities och Venture Capital bolag är att Commercial Due Dilligence kommer högst upp på agendan inför ett köp. Däremot görs den inte alltid särskilt grundligt på grund av till exempel tidsbrist. 

Kvaliteten i en Commercial Due Diligence brukar ofta vara hög men den görs alltid ur ett utifrån och in perspektiv. Man utgår alltså från makro-perspektivet, innehållet i rapporten är alltid ställd mot hur bra siffror, svar, KPI:er etc gentemot hur marknaden ser ut. Det man ofta missar är att ta hänsyn till är hur bolagets egna förutsättningar ser ut gentemot det erbjudande man har och hur organisationen är uppbyggd och hur dessa kan gå att arbeta med och påverka.

Hur vet man då att en eventuell investering är en bra produkt/tjänst i verkligheten? Faktum är att ett bolag kan ha en riktigt dålig produkt men vara fantastiska på att ta sitt erbjudande till marknaden. Det kan också vara så att bolaget har en fantastisk produkt som de är riktigt dåliga på att få ut till marknaden. 

Hur vet man skillnaden?

Vi hjälper ofta investerare och investmentbolag att komplettera den Commercial Due Diligence rapport som skapas utöver Key Purchase Criteria, Churn samt övriga KPI:er för att ge en erfarenhetsbedömning med siffrorna som bas. Vi kompletterar CDD med en värdering av sälj- och marknadsförmågorna där vi intervjuar ett antal key stakeholders i syfte att hitta eventuella positiva eller utvecklingsbara avvikelser kring höga eller låga siffror.  På detta sätt ökar möjligheterna till en både säker och högre värderad investering.