Fokusera på ert specialistområde, lockas inte av andra “gröna fält”

Det är lätt att börja snegla på andra närliggande discipliner när det är uppförsbacke och motvind, att börja “tweaka” och titta på närliggande områden som “verkar” gå bättre för tillfället.

Det är helt förståeligt, men det leder till ofokusering och vattnar ur ert värdeerbjudande vilket kommer att urholka er trovärdighet. Det här är speciellt farligt under tuffa tider eftersom  ni efter svåra tider måste  vara den klaraste lysande stjärnan och att då försöka börja vinna tillbaka förtroendet är svårt. En självklarhet i sammanhanget är ju att ert erbjudande inte är obsolet.

Några tips på vägen:

* Passa på att ytterligare vässa ert värdeerbjudande

* Ta en checkin på er kundsegmentering

* Våga tacka nej! Tyvärr kommer ni inte vinna affärer som inte ligger inom ert spjutspets område, det är nämligen någon annans spetsområde.